A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S ¦ T U W Z Ż
Alojzy Ignacy BORGOWIEC

s. Jana

Por. rez. Alojzy Ignacy BORGOWIEC s. Jana i Walerii Walewskiej-Ku¶, ur. 21 X 1899 w ¦więtochłowicach. Uczestnik trzech powstań ¶l±skich, ranny. Pracował w Polskim Komitecie Plebiscytowym na pow. rybnicki. W l. 1918–1939 w Legionie „Zaolzie” grupa Rybnik. Przydział: 3 psp. Uczył w szkole powszechnej w Rybniku. Odznaczony Krzyżem na ¦l±skiej Wstędze Waleczno¶ci 1 kl., Gwiazd± ¦l±sk±, SKZ. Żonaty, miał syna Józefa.

CAW, AP 8719; MiD WIH, L.W. 022/2 z 9 IV 1940; PCK 881.


     powrót     
Dane kontaktowe: Muzeum Wojska Polskiego Oddział Muzeum Katyńskie
Aleje Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa
Nr tel.: +48 22 6877244 Fax: +48 22 6878342

Wyprodukowano w ITFB.co